Nu kan arbejdsmiljøgruppen hente 10 gode råd til at forebygge stress sammen. Rådene giver overblik over, hvor I holder fokus i indsatsen og kan bruges som anledning til at vurdere, hvordan det går.

1. Vurdér arbejdspladsens aktuelle stressniveau

Brug fx stress-trappen til at drøfte, hvilket trin I befinder jer på, og om alle er på samme niveau. Overvej, hvad der kan bringe arbejdspladsen mod den tempererede fase, hvor krav og ressourcer balancerer. Find stresstrappen i værktøjet ‘Forstå og forebyg stress’

2. Tjek balancen mellem krav og ressourcer

Sørg for i dialog med ledelsen af få overblik over, hvilke krav der er særligt stress-belastende, og hvilke ressourcer der forebygger stress. Vurdér krav/ressource- balancen både for arbejdsgruppen som helhed og for medarbejdere i farezonen. Læs mere om dette i materialet ‘Forstå og forebyg stress

3. Lav de nødvendige prioriteringer

I en situation, hvor I ikke kan nå det hele, er det vigtigt at aftale, hvad der er særlig vigtigt og haster. Et sådant fælles billede af prioriteringerne aflaster den enkelte, og det bør både skabes i hele personalegruppen og i dialogen mellem leder og medarbejder. Få støtte til prioriteringen med dette værktøj

4. Find mening i kerneopgaven

At man leverer et godt stykke arbejde, der giver værdi for andre, er med til at give mening i arbejdet og forebygge stress. Derfor er det vigtigt, at I løbende sætter kerneopgave og kvalitet på den fælles dagsorden. Find inspiration i dette hæfte 

5. Udform en stresspolitik

Aftal, hvordan I arbejder med stressforebyggelsen, og skriv det ned i en politik. Afklar, hvordan I vil holde politikken levende og omsætte den til en aktiv indsats. Og aftal at revidere politikken løbende, så den hele tiden tilpasses arbejdspladsens ændrede forhold. På offentlige arbejdspladser er det aftalt i overenskomsterne, at der skal udarbejdes retningslinjer for den samlede indsats for at identificere, forebygge, håndtere og bearbejde stress.

6. Integrér indsatsen i jeres øvrige arbejdsmiljøarbejde

Stress er tæt forbundet med andre arbejdsmiljøspørgsmål. Derfor kan I også bruge fx APV’en i det forebyggende arbejde og derigennem styrke den organisatoriske læring. Læs mere om APV arbejdet her

7. Sørg for, at alle reagerer på stressignaler

Stress kan tages i opløbet, hvis det bliver opdaget og håndteret i tide. Derfor bør I på arbejdspladsen diskutere, hvordan den enkelte skal reagere, hvis han eller hun har mistanke om stress hos sig selv – eller en kollega.

8. Hjælp hinanden med at hjælpe

At kunne støtte hinanden både fagligt og socialt er en vigtig ressource i stressforebyggelsen. Der er derfor brug for at skabe de nødvendige rammer for den kollegiale støtte. Giv fx teamet mulighed for en dialog om opgaver, der henholdsvis dræner og giver energi. Eller find inspiration til, hvordan teamets medlemmer kan bruge sparring og supervision her

9. Vær særligt opmærksomme ved forandringer

Både små og store forandringer kan rykke ved balancerne i arbejdsmiljøet. Tænk dét med i forandringsprocessen, og vær opmærksom på, at vi ofte reagerer forskelligt på forandringer. Læs om forskellige reaktioner på forandringer i ‘Forstå og forebyg stress

10. Hav ledelsens opbakning

Det er vigtigt for både arbejdsmiljøorganisationen og den enkelte leder, at organisationen som helhed bakker op om indsatsen for at forebygge stress. Dialogen med højere ledelseslag er afgørende for at afstemme forventninger til indsatsens mål og midler. Det er arbejdsgiverens ansvar, at arbejdet er sikkert og sundt. Læs mere her

Under hvert råd henviser vi til værktøjer, der kan hjælpe jer videre. En oversigt med de 10 råd kan også hentes her

Kilde: Branche Fælleskab Arbejdsmiljø – BFA