De 15 kommuner, som i 2019 skal afprøve indsatsmodellen for Flere skal med 2, er blevet udvalgt, oplyser Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

I alt har 29 kommuner ansøgt om at blive frontrunnere for Flere skal med 2, og ud af disse er 15 blevet udvalgt, skriver Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Formålet med Flere skal med 2 er at udbrede indsatsmodellen for Flere skal med. Indsatsmodellen består af en håndholdt og individuel indsats med fokus på ordinære løntimer til alle aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år.

Det nye i Flere skal med 2 er:

  • Indsatsmodellen for Flere skal med suppleres med en tværfaglig ’step-up”, som iværksættes, hvis det gode match mellem den ledige og virksomhed trækker ud.
  • Indsatsmodellen udbredes til alle aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år.

I første omgang igangsætter Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Flere skal med 2 som et etårigt Frontrunner-projekt. Projektet har til formål at afprøve den justerede indsatsmodel og derigennem bidrage med viden og erfaringer til at tilpasse hovedprojektet Flere skal med 2, som alle kommuner får mulighed for at søge.

Kilde: Cabi – Bedre arbejd til flere