Inden for de kommende år vil en række jobs ændre sig markant som følge af digitaliseringen, men mange af os har ikke kompetencerne til at kunne følge med ændringerne, viser beregninger fra OECD. Derfor er det vigtigt, at vi bliver ved med at lære nyt. 

Af Sarah Kirkemoe Galán

I løbet af de kommende 20 år vil mellem 30 og 50 procent af de jobs, vi kender i dag, gennemgå store forandringer som følge af digitaliseringen. Tallene er baseret på beregninger fra OECD, der blev præsenteret på en konference om digitalisering og robotisering arrangeret af Nordisk Ministerråd i Stockholm i maj. Det skriver det svenske tidsskrift Arbetsliv.

Det var Mark Keese, leder af den afdeling i OECD, der beskæftiger sig med færdigheder og beskæftigelsesegnethed, som præsenterede tallene på konferencen.

– Vi vil måske stadig have de samme jobtyper, men der kommer til at ske store forandringer i måden, vi udfører dem på, sagde han ifølge Arbetsliv.

Livslang læring er nødvendig

En udfordring er, at medarbejdernes IT-kompetencer ikke øges i samme tempo som digitalisering af opgaverne, mener Mark Keese. Selv om de nordiske lande er relativt godt rustede til at imødekomme digitaliseringen, er det ifølge OECD’s beregninger op mod 40 procent af arbejdsstyrken i Norden, der mangler grundlæggende IT-færdigheder til at kunne blive ved med at udføre deres job.

– Desuden ser det ud til, at medarbejdere med de dårligste it-færdigheder også får mindst kompetenceudvikling, sagde Mark Keese på konferencen.
Den svenske beskæftigelses- og integrationsminister Ylva Johansson holdt åbningstale på konferencen, og hun understregede netop behovet for kompetenceudvikling og livslang læring som et vigtigt fokuspunkt.

– Det er ikke nok at være omstillingsparate i forhold til at kunne miste vores job. Vi skal også være omstillingsparate, imens vi har jobbet, sagde hun.

Kilde: Videncenter for Arbejdsmiljø