onsdag, 21. november 2018

NCC Jobskolen skaber jobs

Byggekoncernen NCC og Integrationsnet står klar med resultaterne af Jobskolen - et af forårets beskæftigelsesprojekter for nyankomne flygtninge. Resultaterne viser, at to tredjedele af...

Ny analyse: Brexit kan få alvorlige konsekvenser for dansk forskning og uddannelse

En ny analyse ser nærmere på de mulige konsekvenser, som Brexit kan få for dansk forskning og uddannelse. Analysen vurderer eksempelvis, at Brexit kan...

Overtager robotterne dit job?

Teknologien vil skabe nye jobs, der stiller nye krav til mennesket. Krav om kreativitet, empati og dømmekraft. Det kræver, at vi uddanner os bedre,...

Viden og værktøjer om læring

En skole vil indkøbe iPads til alle elever. Hvad siger forskningen om det læringsmæssige udbytte? Er der evidens for, at tablets styrker elevers læring? »Evidensen...

Solidt dannelsesfundament skal forberede studerende til fremtidens udfordringer

Der skal være et nyt filosofikum på alle bacheloruddannelser på de danske universiteter, som udvikler den studerende som fagperson, menneske og borger. Det anbefaler...

Gymnasieelever debatterer etiske dilemmaer om mobiltelefonens data

Når vi registrerer vores kost- og motionsvaner på mobiltelefonen, kan de blive solgt videre, uden vi ved det. I Kina vil de bruge oplysningerne...

V: VEU-tilbuddene skal matche virksomhedernes behov

DEBAT: Vi skal styrke voksenuddannelserne, så de stemmer bedre overens med den virkelighed, vi står i i dag, skriver undervisningsordfører Anni Matthiesen.  Af Anni Matthiesen, Børne- og undervisningsordfører...

10 millioner til forskning i kvalitet i uddannelserne

Uddannelses- og forskningsminister Søren Pind vil nu bruge 10 millioner kroner på ny forskning i, hvordan man måler uddannelseskvalitet og bliver klogere på resultaterne. Der...

Studerende får nu mulighed for at kombinere studie med fuldtidsjob

Der skal være mere fleksible kandidatuddannelser, hvor arbejde og studie kan kombineres. Regeringen vil give universiteterne mulighed for at oprette erhvervskandidatuddannelser på deltid. Det...

Er digital læring, møder og videndeling ”the second best”?

Strategisk effekt og transfer af læring via digitale læringsplatforme. Hvert år sendes mange medarbejdere på kurser og efteruddannelse. Det nye er, at der er kommet...