Næsten hver 5. studerende oplever stress i hverdagen

Ny undersøgelse viser, at knap hver 5. studerende på en videregående uddannelse oplever stress. Uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers vil gerne sætte...

Det kan du lære af Kierkegaard

Hvad er det vigtigste i dit liv? Hvorfor står du op om morgenen? Hvad kan du ikke leve uden? Og hvad kan...

Ny rapport: Erfaring er en vigtig parameter for vækstsucces

Copenhagen Economics har undersøgt, hvad der skal til for at få en ny virksomhed til at vokse hurtigt. Der...

Nyt talentprogram til de dygtigste studerende

Regeringen lancerer det mest ambitiøse talentprogram til dato på de videregående uddannelser. Programmet på 190 mio. kr. skal tilbyde de dygtigste studerende...

Regeringen vil justere karakterskalaen

Karakterskalaen fungerer på flere områder godt. Der er dog for stort fokus på mangler, springene mellem 4, 7 og 10 er for...

Danmark tager den grønne førertrøje i EU’s rammeprogram for forskning og innovation

De seneste tal fra EU’s rammeprogram for forskning og innovation Horizon 2020 placerer Danmark i top på energiprogrammet. Danmarks styrkeposition som et...

Nyt ungeudspil skal løfte unge væk fra kontanthjælp

Nogle unge har brug for arbejdsmarkedstilknytning før uddannelse skal komme på tale, fremgår det af regeringens nye ungeudspil.

Virksomheder i Billund vil hjælpe flere unge

Virksomhedsnetværket PÅ VEJ holdt 6. december kick off-arrangement om, hvordan virksomheder kan hjælpe flere udsatte unge på vej mod job og uddannelse.

Mindre bureaukratisk system skal understøtte høj kvalitet i uddannelserne

Godt akkrediteringssystem kan blive endnu bedre. Det viser evalueringen af institutionsakkrediteringssystemet, der peger på tunge processer og meget dokumentation. Vi skal forenkle...

Ny evaluering af puljen til uddannelsesløft

En evaluering af uddannelsesløftet peger på en række barrierer og løsningsmuligheder for at starte et uddannelsesløft. Siden 1. juli...