Videnskabeligt boost af yngre forskere

15 yngre, talentfulde forskere i Danmark har netop modtaget prestigefyldte bevillinger fra Det Europæiske Forskningsråd. Midlerne skal gå til at etablere forskningsgrupper omkring deres...

Unge arbejdstagere har særlige arbejdsmiljøudfordringer

Unges arbejdsmiljø og sikkerhed er udfordret på flere måder. De unge er nyansatte, de ligger ofte lavt i hierarkiet, er som regel ansat i...

Ny analyse: Brexit kan få alvorlige konsekvenser for dansk forskning og uddannelse

En ny analyse ser nærmere på de mulige konsekvenser, som Brexit kan få for dansk forskning og uddannelse. Analysen vurderer eksempelvis, at Brexit kan...

Nye mål for de videregående uddannelsesinstitutioner er på plads

De strategiske rammekontrakter, der sætter retning for hver enkelt uddannelsesinstitution de næste fire år er på plads. Kontrakterne er en del af arbejdet med...

Solidt dannelsesfundament skal forberede studerende til fremtidens udfordringer

Der skal være et nyt filosofikum på alle bacheloruddannelser på de danske universiteter, som udvikler den studerende som fagperson, menneske og borger. Det anbefaler...

65 millioner årligt til nye muligheder for efteruddannelse af faglærte og ufaglærte

Som en del af trepartsaftalen giver regeringen med en ny omstillingsfond nu tusindvis af danskere mulighed for at tage gratis uddannelsesmoduler på akademi- eller...

4 ud af 10 mangler grundlæggende IT-færdigheder

Inden for de kommende år vil en række jobs ændre sig markant som følge af digitaliseringen, men mange af os har ikke kompetencerne til...

Kvalitetsmåling: Finsk forskningsdesign valgt til at undersøge de studerendes læring

Det forskningsbaserede finske LEARN-spørgeskemakoncept bliver grundlaget for den danske undersøgelse blandt studerende, der indgår som et element i den nye måling af kvaliteten på...

Gymnasieelever debatterer etiske dilemmaer om mobiltelefonens data

Når vi registrerer vores kost- og motionsvaner på mobiltelefonen, kan de blive solgt videre, uden vi ved det. I Kina vil de bruge oplysningerne...

Studerende træner kreativitet på nettet

På AAU drømmer forskere om at få kreativitetstræning ud til alle videregående uddannelser, hvor problemorienteret arbejde er i højsædet. Denne drøm er nu blevet...