Har du først sagt A…

Forandringer sker ikke af sig selv, selvom du og din øverste ledelse bruger metervis af spalteplads på at forklare, hvorfor de er nødvendige. Ved...

Ledere og medarbejdere er uenige om MUS-opfølgning

Hver tredje medarbejder oplever, at de mangler opfølgning på deres MU-samtale, mens ledernes opfattelse er en helt anden. En ny undersøgelse blandt Krifas medlemmer...

Lyt til brok og øg medarbejdernes motivation

Brok behøver ikke være udtryk for en bagstræberisk adfærd. Det kan også være tegn på, at du som leder enten ikke har forklaret en...

Et konkret ledelsesfundament

Verden er i konstant forandring, og derfor er ledelse også under forandring. Men samtidig er der nogle almengyldige ledelsesprincipper, der kan betragtes som et...

Sammenhæng mellem ledelse og god arbejdslyst

Det står klart, at ledelse har stor effekt på medarbejdernes oplevelse af arbejdslyst. Vi har i vores undersøgelse identificeret fire væsentlige dimensioner af ledelse,...

Ledelse kræver refleksion og træning

Når ledere skal vurdere deres egen mestring af ledelsesfagligheden, går det ret godt. Noget anderledes ser det ud, når man spørger medarbejderne til, hvordan...

Ville du ansætte din egen leder

42 procent af danske medarbejdere ville ikke ansætte deres egen leder som leder, hvis de helt selv kunne bestemme. 58 procent siger ”ja tak”. Artiklen...

Perspektiv: At tage ledelsesansvaret på sig- også når det er svært

Lederens evne til at håndtere konflikter er det spørgsmål blandt alle undersøgelsens 60 enkeltspørgsmål, der har den allerlaveste temperatur. Medarbejderne vurderer, at ledere i...

Lederen som rollemodel

Danske ledere opleves i vid udstrækning som troværdige og retfærdige. Medarbejderne oplever, at der i ret høj grad er overensstemmelse mellem ord og handling,...

10 spørgsmål du aldrig må stille dine medarbejdere

Er Hanne i gang med at søge nyt job? Og hvad synes dine medarbejdere egentlig om dig? Som leder er der mange spørgsmål, du ville...