Ministerier & Styrelser

Ministerier & Styrelser

Det danske velstandsniveau er det højeste nogensinde

Danske virksomheder klarer sig godt både i udlandet og i Danmark. Det smitter af på det danske velstandsniveau pr. indbygger, som er vokset lige...

Midt i travlheden har vi stadig handlemuligheder

Inden for de rammer, som ledelsen og politikerne fastlægger, har den enkelte arbejdsplads en lang række muligheder for selv at tilrettelægge arbejdet. Det er...

Nyt råd skal gøre danske virksomheder førende inden for bæredygtig og ansvarlig virksomhedsdrift

Regeringen lancerer nu Rådet for Samfundsansvar og Verdensmål, som skal være regeringens nye platform for dialog og aktiviteter om virksomheders strategiske arbejde med samfundsansvar...

Regeringen vil forbedre det psykiske arbejdsmiljø

Stress er en alvorlig sag. Både for dem, der sygemeldes med stress, men også for deres familier, relationer og arbejdsplads. Desværre er det i...

Mål spænder ben for mange offentligt ansatte

Forskellige dokumentationskrav og mål i dagligdagen opleves af mange som en hindring for at udføre arbejdet. Men mål og krav om dokumentation kan have...

Første iværksætter er klar til Fintech Lab

Iværksættervirksomheden hiveonline bliver den første deltager i Finanstilsynets nye sandkasse, FT Lab. Finanstilsynet forventer snart at kunne udpege yderligere to virksomheder. Hiveonline er ved at...

Et nyt stresspanel skal sætte fokus på stress som samfundsproblem

Alt fra sociale medier, egne forventninger, perfekthedskultur, manglende struktur i livet til et højt præstations- og arbejdspres er med til, at et stigende antal...

Første del af evaluering af karakterskalaen: Karaktererne er blevet højere

Særligt på visse områder på de videregående uddannelser er andelen af 12-taller meget høj, men også i de gymnasiale uddannelser er karaktererne steget. Det...

Regeringen: Danmark opruster i kampen imod digitale trusler

Både borgere, virksomheder og myndigheder skal styrkes endnu mere i kampen imod cyberangreb og digitale trusler med en ny national strategi for cyber- og...

Regeringen nedsætter vækstteam for kreative erhverv

Et vækstteam af erhvervsledere skal komme med anbefalinger til at styrke væksten inden for musik, gaming, møbler, mode, arkitektur, design og film. Ambitionen er,...