Ministerier & Styrelser

Ministerier & Styrelser

Regeringen gennemfører 22 forslag fra Virksomhedsforum

På baggrund af forslag fra Virksomhedsforum for enklere regler har regeringen besluttet at gennemføre yderligere 22 regelforenklinger for danske virksomheder Erhvervs- og vækstminister Troels...

Nyt Advisory Board skal rådgive regeringen om cirkulær Økonomi

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen og erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen nedsætter i dag et Advisory Board af erhvervsledere, som skal rådgive...

Erhvervsministeren inddrager dansk erhvervsliv i Brexit-forhandlinger

Brexit-forhandlingerne er nu officielt gået i gang. Regeringens hovedprioritet i de kommende forhandlinger vil være at fremme danske interesser, herunder ikke mindst danske virksomheders...

Midt i travlheden har vi stadig handlemuligheder

Inden for de rammer, som ledelsen og politikerne fastlægger, har den enkelte arbejdsplads en lang række muligheder for selv at tilrettelægge arbejdet. Det er...

Topmøde: Danmark og Tyskland styrker uddannelsessamarbejde i grænseregionen

Det skal være mere attraktivt at studere og søge job i grænseregionen. Ministre og regionsformand inviterer til regionalt uddannelsestopmøde i grænseregionen for at finde...

Fortsat højt uddannelsesniveau i Danmark

61 procent af de unge, der afsluttede 9. klasse i 2015, forventes at få en videregående uddannelse. Danmark har et højt uddannelsesniveau. Nu handler...

Lovforslag om ny ferielov fremsat

Alle lønmodtagere skal have ret til betalt ferie – også nye på arbejdsmarkedet. Det er udgangspunktet i to lovforslag om en ny ferielov, der...

Ny ekspertgruppe skal sikre bedre kvalitet og struktur på voksen- og efteruddannelsesområdet

Arbejdsmarkedets efterspørgsel efter kvalificeret arbejdskraft er i konstant udvikling, og virksomhedernes behov for kompetenceudvikling ændrer sig løbende. AMU-systemet har over en årrække været udfordret,...

Ugens tal: Antallet af deltagere på AMU-kurser er på samme niveau som før finanskrisen

Fra skoleåret 2004/2005 til 2014/2015 har der været et fald i antallet af AMU-kursister på 17 procent. Faldet skal ses i sammenhæng med et generelt...

En stor mængde information og viden om arbejdsmiljø og helbred samles i Europa

Resultater fra talrige undersøgelser om arbejdsmiljø og helbred samles nu på tværs af de europæiske lande af et helt nyt forskernetværk. Den nye viden...