Ministerier & Styrelser

Ministerier & Styrelser

Regeringen vil sikre fair og lige konkurrence mellem offentlige og private aktører

Regeringen vil stramme lovgivningen og oprette en ny klagemyndighed, så den offentlige sektor holder sig til at løse kerneopgaverne i stedet for at gå...

Mere end hver tredje medarbejder finder ikke efteruddannelse nødvendig

Særligt ufaglærte er overrepræsenterede blandt medarbejdere, som slet ikke mener, at de har behov for mere efteruddannelse. Det viser en blandt flere analyser lavet...

Quantum physicist from Aarhus University receives Research Communication Award 2017

Associate Professor Jacob Sherson from Aarhus University is this year's recipient of the Research Communication Award The award will be presented by H.R.H. Crown...

29 procent går ikke den direkte vej til en uddannelse

Der skal være større fokus på at give de unge succesoplevelser i undervisningen, hvis de unge skal fastholdes i uddannelse. Det viser en af...

Arbejdsmiljø prisen 2016 går til…

Billund Lufthavn A/S, Sundhed og Omsorg i Ringkøbing-Skjern Kommune, B. Nygård Sørensen A/S og Broager Skole er vinderne af ArbejdsmiljøPrisen 2016, som Arbejdsmiljørådet i...

Justering af sygedagpengelov ventes efter sommerferien

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen venter til næste folketingssamling med at fremsætte et lovforslag, der skal beskytte medarbejdernes personlige helbredsoplysninger i sygedagpengesager. Det sker for...

Arbejde i fritiden kan give udmattede medarbejdere

Medarbejdere, der arbejder i fritiden, risikerer at trives dårligere, viser nyt studie. Hvis du tjekker mails lørdag aften eller tager arbejdstelefonen, når du sidder...

Erhvervsministeren opfordrer EU-Kommissionen til at udarbejde ny CSR-handlingsplan

EU står i dag uden en fælles CSR-handlingsplan. I et brev opfordrer erhvervsministeren derfor, sammen med udviklingsministeren og en række andre lande, Kommissionen til...

Topmøde: Danmark og Tyskland styrker uddannelsessamarbejde i grænseregionen

Det skal være mere attraktivt at studere og søge job i grænseregionen. Ministre og regionsformand inviterer til regionalt uddannelsestopmøde i grænseregionen for at finde...

De regionale positivlister er opdateret

Positivlisterne under den regionale uddannelsespulje er blevet opdateret pr. 1. oktober. Siden sidste opdatering i april er der tilføjet enkelte kurser inden for nye...