onsdag, 21. november 2018
Ministerier & Styrelser

Ministerier & Styrelser

Midt i travlheden har vi stadig handlemuligheder

Inden for de rammer, som ledelsen og politikerne fastlægger, har den enkelte arbejdsplads en lang række muligheder for selv at tilrettelægge arbejdet. Det er...

Danmark stadig i top på innovation i Europa

Igen er Danmark placeret som nummer to over de mest innovative lande i EU i Europa-Kommissionens store rapport om innovation. Region Hovedstaden er en...

Nyt Advisory Board skal rådgive regeringen om cirkulær Økonomi

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen og erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen nedsætter i dag et Advisory Board af erhvervsledere, som skal rådgive...

PISA 2015: Danmark ligger over gennemsnittet i OECD

Danske skoleelever ligger for første gang over gennemsnittet blandt OECD-landene i både matematik, naturfag og læsning i forhold til PISA. Det viser de nye...

Mål spænder ben for mange offentligt ansatte

Forskellige dokumentationskrav og mål i dagligdagen opleves af mange som en hindring for at udføre arbejdet. Men mål og krav om dokumentation kan have...

Småjob på det danske arbejdsmarked

Beskæftigelsesministeriet har undersøgt, hvor mange småjob der findes på det danske arbejdsmarked. Registeranalysen af antallet af småjob skal...

Lovforslag om ny ferielov fremsat

Alle lønmodtagere skal have ret til betalt ferie – også nye på arbejdsmarkedet. Det er udgangspunktet i to lovforslag om en ny ferielov, der...

Ny aftale om dobbeltuddannelse giver flere muligheder for sporskifte

Søren Pind præsenterer en ny politisk aftale mellem V, K, LA, DF og S, der ændrer på den tidligere aftale om dobbeltuddannelse. Fremover får...

Ny ekspertgruppe skal sikre bedre kvalitet og struktur på voksen- og efteruddannelsesområdet

Arbejdsmarkedets efterspørgsel efter kvalificeret arbejdskraft er i konstant udvikling, og virksomhedernes behov for kompetenceudvikling ændrer sig løbende. AMU-systemet har over en årrække været udfordret,...

Uddannelsesinstitutioner skal dele viden med det lokale erhvervsliv

Uddannelsesinstitutionerne skal være med til at skabe udvikling og vækst i lokalområdet. Det gør de blandt andet ved, at flere studerende skriver opgaver i...