Ministerier & Styrelser

Ministerier & Styrelser

Erhvervsministeren opfordrer EU-Kommissionen til at udarbejde ny CSR-handlingsplan

EU står i dag uden en fælles CSR-handlingsplan. I et brev opfordrer erhvervsministeren derfor, sammen med udviklingsministeren og en række andre lande, Kommissionen til...

Karen Ellemann: Afprøvet model skal hjælpe flere tidligere anbragte i uddannelse og job

En ny rapport fra SFI (Det Nationale Forskningscenter for Velfærd) viser, at bedre koordinering af indsatsen mellem fagfolk, mere aktiv inddragelse af de unge...

Ugens tal: Antallet af deltagere på AMU-kurser er på samme niveau som før finanskrisen

Fra skoleåret 2004/2005 til 2014/2015 har der været et fald i antallet af AMU-kursister på 17 procent. Faldet skal ses i sammenhæng med et generelt...

Ny strategi for investeringer i forskningsinfrastruktur

Uddannelses- og Forskningsministeriet lancerer en ny strategi for forskningsinfrastruktur, der skal styrke Danmarks internationale konkurrenceevne inden for forskning, uddannelse og innovation. I en ny...

Ny undersøgelse om forskelsbehandling på arbejdsmarkedet

Beskæftigelsesministeriet har udarbejdet en undersøgelse om omfanget af forskelsbehandling på arbejdsmarkedet. Beskæftigelsesministeriet har undersøgt omfanget af forskelsbehandling på arbejdsmarkedet ved at se på afgørelser i...

Fortsat højt uddannelsesniveau i Danmark

61 procent af de unge, der afsluttede 9. klasse i 2015, forventes at få en videregående uddannelse. Danmark har et højt uddannelsesniveau. Nu handler...

Staten tilbyder at hjælpe kommuner med afbureaukratisering

Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll vil hjælpe kommuner med at fjerne selvskabt bureaukrati. Kommunerne skal have hjælp til at luge ud i bureaukrati,...

Lavere skat på arbejde og pensionsindbetaling

Regeringen og Dansk Folkeparti øger gevinsten ved at komme i arbejde og gør det mere attraktivt at spare op til alderdommen. Det skal kunne betale...

Danskerne arbejder mindre end de fleste

Samlet set arbejder danskerne over et helt arbejdsliv 3,7 år mindre end svenskerne og 2,3 år mindre end OECD’s gennemsnit. Tallene vidner om, at...

Første iværksætter er klar til Fintech Lab

Iværksættervirksomheden hiveonline bliver den første deltager i Finanstilsynets nye sandkasse, FT Lab. Finanstilsynet forventer snart at kunne udpege yderligere to virksomheder. Hiveonline er ved at...