Sammen med de andre nordiske lande arrangerer Styrelsen for It og Læring eventen Nordic@BETT på BETTshow i London. Temaet er digital dannelse i ungdomsuddannelserne.

De nordiske lande har på mange områder fælles udfordringer og muligheder på uddannelsesområdet. Derfor er det helt oplagt at dele erfaringer på tværs af landene, og netop af den grund er de nordiske lande gået sammen om at arrangere eventen Nordic@BETT til BETTshow i London. Nordic@BETT bliver en event, hvor op til 700 deltagere på BETTshow får mulighed for at dele erfaringer på tværs. Nordic@BETT er primært målrettet lærere og ledere fra de nordiske lande, men deltagere fra resten af verden inviteres også.

Eventen har digital dannelse i ungdomsuddannelserne som hovedtema og finder sted torsdag den 26. januar 2017 kl. 13.00 – 17.30 i BETTshow’s Platinum Suite.

På Nordic@BETT løftes sløret for 2017-udgaven af ’NMC Technology Outlook for Nordic Schools’, der er en undersøgelse om de kommende års tendenser og udfordringer i uddannelsessystemet i de nordiske lande bliver emnet for hovedtalen. Taleren er Samantha Becker, director for NMC Horizon Project (New Media Consortium), der analyserer teknologiudviklingen i 160 lande. Desuden bliver der en diskussion om de nordiske landes forskellige tilgange til digital dannelse, og forskere, lærere og elever fra ungdomsuddannelserne i de nordiske lande vil vise og fortælle om deres arbejde med emnet.

BETT-showet (British Educational Training and Technology Show) er en kombineret udstilling og konference om anvendelse af informationsteknologi i undervisning og læring. Den holdes en gang om året i London. BETT har hvert år omkring 35.000 deltagere, heraf kommer cirka 8.000 deltagere fra de nordiske lande.

Kilde: Ministeriet for børn, undervisning og ligestilling
Styrelsen for IT og læring

http://www.stil.dk/Aktuelt/~/STIL/Content/News/2016/Okt/161011-Digital-dannelse-i-ungdomsuddannelserne-er-tema-for-nordisk-event-paa-BETT