Der er gode økonomiske grunde for virksomheder til at investere i egen forskning og udvikling (FoU). Ifølge en ny opgørelse er det i stigende grad store virksomheder, som bidrager til et højt FoU-niveau i Danmark, mens små og mellemstore virksomheder investerer mindre.

Store danske virksomheder bruger flere penge end tidligere på at investere i egen forskning og udvikling (FoU), mens mellemstore virksomheder i dag investerer mindre i FoU sammenlignet med 2008, således at et mindre antal store virksomheder udgør en stigende del af de samlede investeringer.

Det viser en ny publikation fra Uddannelses- og Forskningsministeriet, som kortlægger erhvervslivets såkaldte FoU-investeringer.

Uddannelses- og forskningsminister Søren Pind ser gerne, at flere mellemstore virksomheder investere i FoU. Dels fordi det kan være til gavn for samfundet, dels for virksomhederne selv. Tidligere analyser peger på, at danske virksomheder har det højeste økonomiske afkast af deres FoU-investeringer blandt de nordiske lande.

– Hvis Danmark også i fremtiden skal være et konkurrencedygtigt land, er det afgørende, at erhvervslivet hele tiden er med til at udvikle nye produkter og tjenesteydelser. Forskning er med til at styrke den økonomiske vækst i samfundet og giver også virksomhederne økonomiske fordele i det lange løb. Derfor vil jeg opfordre til, at flere virksomheder begynder at investere mere i egen forskning og udvikling, siger han.

Den nye kortlægning af erhvervslivets FoU-investeringer viser, at der kan være økonomiske fordele for virksomheder ved at satse på forskningssamarbejder. FoU-aktive virksomheder, der samarbejder om forskning eller innovation med et universitet, har i gennemsnit en højere produktivitetsvækst end FoU-aktive virksomheder, der ikke har samarbejdet.

Fakta om erhvervslivets FoU-investeringer:

  • Erhvervslivets årlige investeringer i egen forskning og udvikling har ligget stabilt på 38-39 milliarder kroner siden 2013, men under niveauet fra 2009, 2011 og 2012. I 2015 investerede erhvervslivet 38,4 milliarder kroner i forskning og udvikling, hvilket er på niveau med 2008 og 2010 (opgjort i faste 2015-priser).
  • FoU-investeringerne koncentreres på færre og større virksomheder. Særligt 64 store virksomheder står for en stigende andel af erhvervslivets samlede FoU-investeringer. Fra 2008 til 2015 blev deres andel af forskningsinvesteringer øget fra godt 20 procent til 56 procent
  • Det skønnes, at antallet af forskningsaktive virksomheder er faldet med 28 procent fra 2009 til 2015. Uddannelses og Forskningsministeriet har igangsat en analyse af faldet i forskningsaktive virksomheder.
  • De fortsat forskningsaktive virksomheder har til gengæld øget deres FoU investeringer med 50 procent i gennemsnit. Virksomheder i industrien og inden for Finansierings- og forsikringsbranchen står for en stigende andel af de samlede FoU-investeringer.
  • FoU-aktive virksomheder, der har en høj andel af ansatte med en universitetsuddannelse eller samarbejder om forskning eller innovation med et universitet, har i gennemsnit en signifikant højere produktivitetsvækst sammenlignet med FoU-aktive virksomheder, der ikke har samarbejdet.

Kilde: Uddannelses- og Forskningsministeriet