Når vi registrerer vores kost- og motionsvaner på mobiltelefonen, kan de blive solgt videre, uden vi ved det. I Kina vil de bruge oplysningerne til at rate borgere som gode og dårlige. Gymnasieelever over hele landet debatterer i dag de etiske dilemmaer i brugen af data på vores mobiltelefoner.

I Kina planlægger regeringen at opsamle data om borgeres adfærd, og bruge dem til at give og tage privilegier fra den enkelte borger alt efter, om de er en ’god borger’ eller ikke. I fremtiden kan de ’gode borgere’ opnå bedre adgang til jobs og rejser, mens andre vil blive nægtet adgang.

Er Danmark også på vej derhen? Og skal vi det?

De oplysninger, vi indtaster på vores mobiltelefoner, rummer en række potentialer inden for forskning og behandling. Men det kan også betyde, at tredjeparter får adgang til oplysningerne.

For eksempel at vores fremtidige arbejdsgiver får at vide, om vi er stressede, lever usundt eller sover for lidt. Er vi interesserede i det? Og skal forsikringsselskaber have adgang til data, der viser, om vi lever fornuftigt eller ikke, før de sætter forsikringspræmien?

Det er nogle af spørgsmålene, som gymnasieelever over hele landet i dag debatterer, når de møder forskere og medlemmer fra Det Etiske Råd til debat om fremtidens brug af de data, vi registrerer på vores mobiltelefoner. Debatten finder sted i forbindelse med Forskningens Døgn.

Uddannelses- og forskningsminister Søren Pind understreger, at det er vigtigt, at vi forholder os til de etiske problemstillinger, der kan være forbundet med ny teknologi:

– På den ene side rummer fremtidens teknologier et væld af potentiale, som kan gøre vores liv bedre på mange måder. Vi kan få bedre behandling, sundere livsstil for bare at nævne nogle. På den anden side har vi brug for at drøfte de etiske dilemmaer, der følger. Hvordan sørger vi for, at teknologien bruges i den gode sags tjeneste? Og hvem bedømmer, hvornår det er en god sag, og hvornår det krænker vores frihed? Det er vigtigt, at vi tager de diskussioner i et åbent rum, siger Søren Pind.

Inden for de seneste år er det blevet let at måle og registrere, hvad vi spiser, hvor meget motion vi dyrker, om vi er stressede, og hvor længe vi sover. Mange af de mobiltelefoner, vi bærer rundt på, er udstyret med minicomputere, sensorer og apps, der kan registrere og måle vores adfærd.

Kilde: Uddannelses- og Forskningsministeriet