Forskellige dokumentationskrav og mål i dagligdagen opleves af mange som en hindring for at udføre arbejdet. Men mål og krav om dokumentation kan have en god effekt, hvis medarbejderne inddrages, fremgår det af ny undersøgelse af FTF.

Af Birgit Bruun Christensen

Ny undersøgelse, foretaget af FTF, viser at mål og krav om dokumentation, kan have god effekt blandt offentlige medarbejdere, hvis de inddrages i at udvikle og implementere styringsredskaber. 

”Offentlige medarbejdere kløjes i meningsløse mål og styringsredskaber”, skriver www.ftf.dk på baggrund af en ny undersøgelse blandt cirka 1.850 medarbejdere i det offentlige fra FTF-områderne. Her svarer mere end hver anden medarbejder, at der i høj grad er opstillet mål for deres arbejdsopgaver. Og blandt medarbejderne med en meget høj grad af proces- og aktivitetsmål for deres arbejde, oplever 46 pct., at målene direkte begrænser dem i at løse deres opgaver over for borgerne.

De mangle mål og dokumentationskrav opleves ikke kun som et onde, faktisk kan de være gode redskaber. Blandt de medarbejdere, der har været inddraget i at udvikle og implementere styringsredskaber for deres arbejde, svarer 65 pct., at de i høj grad ser meningen med dem. 71 pct. har imidlertid slet ikke eller i lille grad været inddraget i at udvikle eller vælge de styringsredskaber, der bruges på vedkommendes arbejdsområde – heraf har 45 pct. ’slet ikke’ været inddraget.

Vigtigt med tryghed og tillid i hele organisationen

I forbindelse med omtalen af undersøgelsen udtaler Malene Friis Andersen, Post.doc., Cand.psych.aut og ansat ved Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø bl.a. til www.ftf.dk

– I dag bliver man nødt til at involvere medarbejderne i, hvad der er god ledelse for dem i forhold til de konkrete arbejdsopgaver, de skal løse. Konkret bliver det derfor vigtigt, at der er et rum, hvor lederen er tryg ved at spørge: Hvilke lederhandlinger vil understøtte dig i din opgaveløsning? Og omvendt hvor medarbejderen kan være tryg ved at spørge: Hvilke medarbejderhandlinger er der brug for, for at jeg bedst muligt kan løse arbejdsopgaverne.

Kilde: Videncenter for Arbejdsmiljø