Stress er en alvorlig sag. Både for dem, der sygemeldes med stress, men også for deres familier, relationer og arbejdsplads. Desværre er det i lang tid gået den forkerte vej med danskernes arbejdsmiljø. Det viser undersøgelsen Arbejdsmiljø og Helbred 2016, når man ser på blandt andet det psykiske arbejdsmiljø.

Af beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V)

Det var blandt andet derfor, regeringen i 2017 nedsatte ekspertudvalget, der skal gentænke arbejdsmiljøindsatsen. Udvalgets anbefalinger kommer i dag, og der er også behov for, at vi fra politisk hold kommer i gang med at diskutere, hvad der skal ske.

Som beskæftigelsesminister er jeg bekymret over udviklingen. For år tilbage var stress en tilstand, de fleste havde hørt om, men det var tabubelagt, og ikke mange endte med en sygemelding på grund af stress. I dag er det nærmest blevet en folkesygdom, og de fleste af os kender en eller flere i vores nærmeste omgangskreds eller familie, der har måttet lægge sig syg på grund af stress. Det er bekymrende.

Stress er et alvorligt problem, som vi må og skal forholde os til. Både som samfund og ikke mindst på arbejdspladsen. Først og fremmest har det konsekvenser for de mennesker, der rammes af stress, men det koster også samfundet ufattelig mange penge, når mennesker med et ellers godt helbred bliver ramt af stress. Også selv om stress ofte skyldes både ting på arbejdet og i privatlivet.

Stress må ikke være noget, man gemmer væk og bare slår hen, fordi så vokser problemerne. Derfor har arbejdsgiverne en meget vigtig opgave for at forebygge og indrette arbejdspladsen, så der tages vare om medarbejdere, der i perioder kan have svært ved at klare det store pres. Derfor har regeringen også sideløbende med ekspertudvalget kort før sommer nedsat et stresspanel, og jeg ser meget frem til at se dets anbefalinger, fordi det er afgørende, vi får vendt udviklingen.

Min holdning er helt klar: Det skal være sikkert og sundt at gå på arbejde i Danmark. Derfor kommer jeg som opfølgning på anbefalingerne fra ekspertudvalget om arbejdsmiljøindsatsen også til at tage initiativer, der skal forbedre det psykiske arbejdsmiljø, uanset hvad ekspertudvalget måtte nå frem til. For stress og psykisk arbejdsmiljø er åbenlyst noget, vi skal gribe fat i.

 

Kilde: Beskæftigelsesministeriet