Arbejdstilsynet sætter igen i år fokus på arbejdsforholdene for unge under 18 år for at undgå, at de kommer til skade på jobbet.

Ligesom tidligere vil Arbejdstilsynet i løbet af juli måned se særligt efter unges arbejdsforhold på både de almindelige og de målrettede tilsyn på landets arbejdspladser. Hver sommer kommer ca. 150 unge til skade på deres arbejde.

Arbejdstilsynet sætter fokus på unge på alle almindelige tilsyn i juli måned og arrangerer desuden målrettede tilsyn inden for nogle af de brancher, hvor man ved, at der kan være problemer med unges arbejdsmiljø, fx ved kasse- og salgsarbejde i butikker og medhjælpere i køkkener.

Hvad kan lederen gøre

Vælg den rigtige person som ansvarlig for oplæring

Den oplæringsansvarlige er med til at skabe både gode og dårlige vaner hos den unge, derfor er det vigtigt at vælge den rigtige person til at stå for oplæringen.

Den unge starter nemlig typisk med et ønske om at passe ind i virksomheden og vise, at han eller hun kan levere varen. Det betyder, at den unges arbejdsmiljø og sikkerhed i høj grad afhænger af forhold og standarder i virksomheden. Den unges medbragte viden om godt arbejdsmiljø kommer sjældnere i spil. Eller med andre ord, det betyder mere, hvor den unge kommer hen, end hvor den unge kommer fra.

Hvad kan du gøre?

  1. Tænk grundigt over, hvem der skal være oplæringsansvarlig
  2. Overvej både faglige, pædagogiske og arbejdsmiljømæssige evner.
  3. Tal med den oplæringsansvarlige om dine forventninger til ham/hende.

3 barrierer for god oplæring

Arbejdet er simpelt og rutinepræget

Ofte ser man, at de arbejdsopgaver unge har, bliver betragtet som så simple og rutineprægede, at de ikke behøver at blive oplært. Alle kan da finde ud af at sætte varer på hylder, er en typisk opfattelse. Det betyder, at de kan få nogle uheldige måder at gøre tingene på og har større risiko for at komme til skade. Det hænger også sammen med, at de unge ofte er ansat som midlertidig fleksibel arbejdskraft og ofte er på arbejde på ydertidspunkter sammen med andre, der heller ikke har særlig meget erfaring.

Faglærte kender allerede sikkerhedspraksis 

En barriere for sikkerheden handler om, hvad arbejdspladsen forventer, at den unge har med sig i bagagen, når de møder op på arbejdspladsen. Mange steder forventes det, at faglærte, men også ufaglærte, der har erfaring fra lignede jobs, allerede er i stand til at arbejde sikkert fra starten, og derfor ikke behøver en egentlig oplæring.

Man overser den uformelle praksis

En tredje forhindring er forskellen mellem den formelle sikkerhedsviden, som den unge bliver introduceret til i eventuelle introprogrammer, og den måde man arbejder på i praksis. Der, hvor praksis ikke er i overensstemmelse med den formelle sikkerhedsviden, vil det typisk være et spørgsmål om meget kort tid, måske inden for få timer, at den unge nyansatte har tilpasset sig den måde, man gør tingene på i praksis, og ikke det der står i håndbogen. 

Kilde Arbejdsmiljø i Danmark