De seneste tal fra EU’s rammeprogram for forskning og innovation Horizon 2020 placerer Danmark i top på energiprogrammet. Danmarks styrkeposition som et grønt forsknings- og foregangsland, der tænker i bæredygtige og energivenlige løsninger, slår igennem i EU’s forsknings- og innovationsprogram.

Danmark har en klar førerposition, hvis man kigger på, hvor mange penge vi i Danmark får fra EU til forskningsprojekter inden for energi. Den seneste opgørelse viser, at Danmark får godt og vel 150.000 kroner pr. 1.000 indbyggere. I Horizon 2020’s løbetid indtil videre har de danske forsknings- og innovationsmiljøer på energiområdet nu modtaget 840* millioner kroner.

Uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers siger: 

– Jeg er glad for, at Danmark går i front, når det kommer til at udvikle fremtidens løsninger på nutidens energiudfordringer. Jeg er meget optaget af, at vi skal finde løsninger på klimaudfordringerne, og her har Danmark virkelig noget at byde ind med. Vores flotte hjemtag i Horizon 2020 programmet viser sort på hvidt, at Danmark får meget ud af at være med i EU.

Et af de energiprojekter, der har fået midler i denne omgang er projektet i4Offshore. Den danske afdeling af Siemens koordinerer projektet, der også tæller både Aalborg Universitet og DTU som partnere. Projektet er et større demonstrationsprojekt, som involverer hele værdikæden i energiproduktion. Målet er at komme med bud på, hvordan man kan effektivisere og omkostningsreducere processer og udvalgte teknologier inden for offshore wind. Forskningsprojektet er budgetteret til cirka 27 millioner EUR, hvoraf næsten 20 millioner EUR kommer fra EU.

Det overordnede danske hjemtag for Horizon 2020

Danske forskningsinstitutioner og virksomheder har nu fået tildelt i alt 7,1* milliarder kroner fra EU’s forsknings- og innovationsprogram, Horizon 2020. Pengene er fordelt over 1.564 forskellige projekter til gavn for danske borgere og virksomheder.

Den samlede andel af Horizon 2020-budgettet, som Danmark har modtaget, er nu oppe på 2,53 procent. Derved fortsætter den flotte stigning i hjemtag, som har været undervejs i de seneste år. Ser man på, hvor mange midler EU-landene har fået tildelt i forhold til deres indbyggertal, ligger Danmark på en flot 2. plads.

Fakta

UFM indhenter to gange årligt statusopgørelser over Danmarks deltagelse i EU’s rammeprogram for forskning og innovation, Horizon 2020. Opgørelserne er baseret på Europa-Kommissionens statistik om deltagelse i rammeprogrammet.

Den aktuelle opgørelse viser Danmarks hjemtag fra Horizon 2020 opgjort fem år inde i programmets syvårige levetid. Horizon 2020 løber fra 2014 til 2020.

UFM offentliggjorde i november 2018 en ny handlingsplan, der skal bidrage til, at Danmark får endnu mere ud af EU’s rammeprogram for forskning og innovation.

Kilde: Uddannelses- og Forskningsministeriet