Den finske læreruddannelse sikrer sammenhæng mellem forskning, uddannelse og undervisning i grundskolen, og uddannelsen er derfor et forbillede for den danske læreruddannelse, mener lektor ved DPU, Aarhus Universitet Frans Ørsted Andersen. Han har undersøgt, hvad der ligger til grund for finnernes succes med at sikre kvalitet i grundskolen og på læreruddannelsen. Den finske læreruddannelse er den bedste i Norden. Det viste en undersøgelse tilbage i 2012, og finske elever er blandt de bedste i internationale undersøgelser, f.eks. Pisa. Men hvad er det, der gør den finske skole og læreruddannelse så overlegne? ”Først og fremmest har det betydning for kvaliteten af både læreruddannelsen og undervisningen i skolen, at lærerne i Finland er universitetsuddannede. Uddannelsen er respekteret og eftertragtet – kun ca. hver 10. ansøger kommer ind,” siger Frans Ørsted Andersen, lektor på DPU, Aarhus Universitet. I et igangværende forskningsprojekt om den finske læreruddannelse ser han nærmere på den finske skole og den finske læreruddannelse for at blive klogere på, hvordan vi i Danmark – med inspiration fra Finland – kan sikre bedre sammenhæng mellem forskning, uddannelse og undervisning i grundskolens fag. Kilde: Aarhus Universitet

LÆS MERE PÅ WWW

http://edu.au.dk/aktuelt/nyhed/artikel/finland-kan-vise-vejen-for-den-danske-laereruddannelse/