Danmark ryger længere ned på listen over lande i OECD, der er gode til at få veluddannede unge i job. Fra 2016-2017 er vi gået fra en 20.-plads til en 23. plads. Vi skal styrke uddannelserne og give studerende bedre mulighed for at få en tilknytning til arbejdsmarkedet, siger Tommy Ahlers.

83 procent af de danske 25-34-årige med en videregående uddannelse er i job. Det viser publikationen Education at a Glance, som OECD offentliggør i dag. Dermed indtager Danmark en 23.-plads blandt de 33 lande i OECD, som også var med i opgørelsen i 2016.

Uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers er optaget af, at danske studerende får kompetencer, der giver jobmuligheder, og at der er gode muligheder for at få en tæt tilknytning til arbejdsmarkedet allerede under uddannelsen.

– Tallene viser, at der er for mange danske unge med en videregående uddannelse, der har svært ved at få en fod ind på arbejdsmarkedet. Det kan vi godt gøre bedre. Vi ved, at det er nemmere at finde et godt job, hvis du allerede i løbet af din uddannelse har fået en tilknytning til arbejdsmarkedet. Derfor er jeg optaget af, at uddannelserne også har fokus på at uddanne til job, og at vi får skabt et mere fleksibelt uddannelsessystem, hvor det netop bliver lettere at træde ud på arbejdsmarkedet under uddannelsen, og vende tilbage til studiet senere, siger Tommy Ahlers.

I Norge og Sverige er andelen af unge med en videregående uddannelse i job henholdsvis 88 procent og 87 procent, hvilket rangerer dem på en 7. og en 13. plads ud af de 33 lande. Gennemsnittet for de 33 OECD-lande er 84 procent.

Sidste år lå Danmark på en 20.-plads blandt landene i OECD. Her var det også 83 procent af de danske unge med en videregående uddannelse, der havde et arbejde.

I Danmark er andelen af unge med en videregående uddannelse, der er i job, mindre end den var i 2007.

Ny mulighed for deltidskandidater ved siden af fuldtidsarbejde

Fra september i år blev det for første gang nogensinde muligt for studerende i Danmark at tage en almindelig kandidatuddannelse på deltid uden deltagerbetaling ved siden af et relevant fuldtidsjob. Erhvervskandidatordningen giver studerende mulighed for at have en god tilknytning til arbejdsmarkedet, mens de uddanner sig. I første omgang udbydes 13 kandidatuddannelser på deltid.

I fremtiden skal endnu flere kandidatuddannelser kunne læses på deltid. Det er en del af det udspil, som Tommy Ahlers offentliggør i næste uge om, hvordan fremtidens universitetsuddannelser kan blive endnu bedre og endnu mere fleksible for studerende.

Om Education at a Glance

  • OECD udarbejder hvert år statistik og analyser på uddannelsesområdet for alle OECD-landene og udgiver resultaterne i publikationen ”Education at a Glance”.
  • Publikationen indeholder kvantitative indikatorer, som er internationalt sammenlignelige, og kan derfor bruges til at illustrere Danmarks placering i en international sammenhæng.

Kilde: Uddannelses- og Forskningsministeriet